Tarikh    : Sabtu (28 April 2018 )

Masa     : 3.00 PM - 5.00 PM

Tempat  : Pusat Internet 1 Malaysia Kg. Kamunting