Tarikh : 17 Febuari 2019
Masa : 3.00 PM - 5.30 PM                                           
Lokasi

: Pusat Internet Malaysia Kamunting                     

Jumlah   : 9 orang ahli

 

Tujuan

Meransang minda dan kreativiti pelajar untuk membina dan mereka bangunan , belajar menyiapkan tugasan dalam tempoh masa tertentu dan memupuk semangat bekerja dalam kumpulan. Selain aktiviti 'indoor', pelajar juga mengulangkaji pelajaran melalui kuiz online.

 

Aktiviti

Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan perlu menyiapkan bangunan rekaan mereka menggunakan kertas terpakai beban diletakkan di atas bangunan kertas untuk melihat sejauh mana kekeautan binaan mereka.

 

Gambar di sini..................

Tarikh : 29 Januari 2019
Masa : 10.00 AM - 1.00 PM                                           
Lokasi

: Pusat Internet Malaysia Kamunting                     

Jumlah   : 2 orang ahli

 

Tujuan

Memberi tumpuan kepada proses pengenalan dan pengeditan gambar menggunakan Microsft Excel 

 

Aktiviti

Pelajar menggunakan kreativiti dan fungsi sedia ada  di Excel bagi mengedit dan mengolah gambar menjadi kemasan yang baru.

 

Gambar di sini....

Tarikh : 29 Januari 2019
Masa : 10.00 AM - 1.00 PM                                           
Lokasi

: Pusat Internet Malaysia Kamunting                     

Jumlah   : 4 orang ahli

 

Tujuan

Memberi perkhidmatan pemeriksaan tekanan darah & pemeriksaan gula dalam darah secara percuma kepada ahli-ahli Pusat Internet sebagai salah satu penghargaan menjadi ahli Pusat Internet Kamunting.

 

Aktiviti

Data yang diambil daripada peserta akan dikemaskini di dalam Dashboard Pusat Internet dan peserta boleh melihat kembali data tersebut  melalui akaun dashboard mereka sendiri.

 

Gambar di sini..............

Tarikh : 3 Febuari 2019
Masa : 2.30 PM - 5.30 PM                                           
Lokasi

: Pusat Internet Malaysia Kamunting                     

Jumlah   : 8 orang ahli

 

Tujuan

Menggabungkan elemen  e-pembelajaran didalam aspek multimedia dan elemen kemahiran penggunaan komputer bagi pelajar-pelajar separa mahir serta kepantasan menjawab kuiz berkaitan,

 

Aktiviti

Pelajar mengaplikasi penggunaan internet dengan mencari maklumat secara cepat dan betul dan belajar cara penyimpanan dan cara memasukkan  gmbar ke dalam word/powerpoint. Seterusnya, pelajar belajar menaip dengan pantas dan akhie sekali menjawab kuiz secara atas talian.

 

Gambar di sini...........

Tarikh : 25 Januari 2019
Masa : 10.00 AM - 12.00 PM                                           
Lokasi

: Pusat Internet Malaysia Kamunting                     

Jumlah   : 2 orang ahli

 

Tujuan

Memperkenalkan pelajar-pelajar dengan perkakasan komputer yang asas, memberi tunjuk ajar cara mendapatkan dan menyimpan maklumat di di laman carian, serta menilai sejauh mana pemahaman pelajar-pelajar berkaitan komputer melalui Kuiz ICT.

Aktiviti

Petugas menerangkan perkakasan dan fungsi penggunaan, seperti keyboard, usb, monitor dan lain-lain. Selain daripada mengenali perkakasan komputer, pelajar belajar menggunakan carian google utk mencari dan menyimpan data yang dicari dan akhir skali menggunakan Quizizz untuk uji pemahaman diri.

 

Gambar di sini......