Tarikh : 23 Febuari 2019
Masa : 2.00 PM - 5.30 PM                                           
Lokasi

: Pusat Internet Malaysia Kamunting                     

Jumlah   : 10 orang 

 

Tujuan

Memupuk semangat berkerjasama dan menguji pengetahuan ICT dalam kuiz online

 

Aktiviti

Kuiz mengenai dashboard komuniti, berkaitan Pusat Internet dan jga matapelajaran pilihan. Dalam permainan indoor PI pula, pelajar menggunakan kemahiran befikir dengan cepat menggunakan klu yang terhad dan kreativiti yang dipamerkan dalam permainan teka lukisan.

 

Gambar di sini...........