Tarikh : 05 March 2019
Masa : 3.30 PM - 5.30 PM                                           
Lokasi

: Pusat Internet Malaysia Kamunting                     

Jumlah   : 5 orang 

 

Tujuan

Membantu pelajar-pelajar menguasai kemahiran asas powerpoint serta membina keyakinan diri semasa pembentangan.

 

Aktiviti

Memahirkan diri menggunakan slide untuk pembentangan dan setiap pelajar perlu membentangkan slide mereka dihadapan pelajar-pelajar lain.

 

Gambar di sini.............